അമിത് ഷാ എത്തിയത് സിപിഎമ്മുമായി ഡീൽ ഉറപ്പിക്കാനെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി